جاسوسی رقابتی:پایان نامه درمورد هوشمندی رقابتی

وجه تمایز هوشمندی رقابتی با جاسوسی رقابتی

هوشمندی رقابتی جاسوسی صنعتی نیست، واصل کلیدی اش این است که 90 درصد از تمامی اطلاعات مورد نیاز شرکت برای تصمیم ‌گیری‌های مهم ، درک بازار ورقبا در محیط عمومی صنعت موجود است یا می‌توان آن را به طور سیستماتیک از داده‌های محیط عمومی صنعت توسعه داد.

در برنامه هوشمندی رقابتي،گسترش اطلاعاتي از رقبا مد نظراست كه در حيطه قانوني جاي داشته باشد اما جاسوسي رقابتي به صورت ديگري انجام مي‌شود كه از رايج ترين آن‌ها مي‌توان به هك كردن اشاره كرد. از ديگر عملياتي كه در بخش هوش رقابتي مجاز نيست، مي‌توان به چند نكته اشاره نمود:

 • كسب اطلاعات از كاركنان رقبا با وعده‌ي استخدام وحقوق و مزاياي خيلي زياد؛
 • اغوا كردن كاركنان يا كارمندان رقيب؛
 • اعزام كاركنان خودي به سازمان‌هاي رقيب براي استخدام در مجموعه‌ی رقيب و جمع آوري اطلاعات از اين طریق؛
 • مصاحبه‌ی ساختگي با اشخاصی كه قبلا در سازمان رقيب شاغل بوده‌اند و اكنون در جستجوي كار هستند.

قبل از بررسی چالش‌های پیش‌روی یک سازمان توسعه دهنده‌ی برنامه‌ی هوشمندی رقابتی، دانستن راهنمایی‌های موجود این زمینه حائز اهمیت است. کدهای اخلاقی، لیستی از قوانین در نظر گرفته شده به منظور ترویج رفتار خوب می‌باشند( Kaptein & Schwartz,2008). کدهایی که توسط سازمان‌های حرفه‌ای نوشته شده‌اند در ارتباط با زمینه‌های کاری خود سازمان‌هاست و تنها اعضای همان سازمان موظف به رعایت آن‌ها می‌باشند. کدهای اخلاقی سازمان‌های حرفه‌ای پیشرو در زمینه‌ی هوشمندی رقابتی(انجمن تخصصی هوشمندی رقابتی)، بستر مباحث اخلاقیات هوشمندی رقابتی را شکل می‌دهند.

 • تلاش مستمر جهت افزایش به رسمیت شناختن و احترام به این حرفه؛
 • مطابقت با تمامی قوانین داخلی و بین‌المللی؛
 • آشکار نمودن دقیق تمام اطلاعات مربوطه از جمله هویت یک فرد و سازمان، قبل از تمام مصاحبه‌ها؛
 • اجتناب از ناسازگاری علایق در انجام وظایف یک فرد؛
 • ارائه‌ی توصیه‌های واقع بینانه و صادقانه و نتیجه‌گیری در مورد اجرای وظایف یک فرد؛
 • ترویج این کدهای اخلاقی در درون سازمان، با پیمان‌کاران شخص ثالث و تمامی متخصصان؛
 • پایبندی صادقانه و رعایت سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و اهداف سازمان.

این هفت نکته در تئوری ساده هستند، اما در عمل ممکن است مبهم باشند. صداقت، پایبندی به قانون و پیروی از سیاست‌های سازمان، به طور قطع راهنمایی‌های مناسبی برای رفتار می‌باشند. سازمان‌ها نیز همانند انجمن تخصصی هوشمندی رقابتی می‌توانند کدهای اخلاقی خاصی داشته باشند. چیزی که در یک کشور قانونی است ممکن است در کشوری دیگر غیر قانونی باشد. کدهای انجمن تخصصی هوشمندی رقابتی راهنمایی به دست اندرکاران هوشمندی رقابتی جهت استفاده از این کدها در موقعیت‌های خاص ندارند، اما شایسته است که مرزهای اخلاقی به کسانی که تازه وارد این عرصه شده‌اند معرفی گردد(Ho,2008).

در سازمان‌ها ایجاد فرهنگی که بر ارزش‌های اصلی اخلاقی تاکید دارد حیاتی است. محققان چهار قانون را معرفی کرده‌اند که لازم است مدیران و مصرف کنندگان برای اطمینان از اخلاقی بودن تصمیماتشان از آن‌ها پیروی کنند. هنگام تصمیم‌گیری با به یاد داشتن این قوانین یک شرکت می‌تواند فرهنگ اخلاقی[1] ایجاد نماید.

 1. قانون طلایی[2]: به شیوه‌ای عمل کنید که انتظار دارید دیگران نسبت به شما آنگونه عمل نمایند.
 2. اخلاق حرفه‌ای[3]: فقط اقدام به انجام کارهایی که توسط گروه برگزیده‌ی ثابتی از همکاران، مناسب در نظر گرفته می‌شود، بنمایید.
 3. دستور مطلق کانت[4]: به گونه‌ای عمل کنید که عمل انجام شده تحت شرایط خاص قانون عمومی رفتار برای همگان در همان شرایط باشد.
 4. تست تلویزیون[5]: همیشه از خود سوال کنید آیا توضیح این مطلب برای همگان در تلویزیون برایم راحت خواهد بود؟ (اردستانی و سعدی، 1390)

 

[1].Ethical Culture

[2].Golden Rule

[3].Professional Ethics

[4]. Kant Categorical Imperative

[5].Tv Test